Daarnaast wordt er geïnvesteerd in groen en beter openbaar vervoer voor de bewoners van Zuid. Bewoners van Zuid die willen doorverhuizen naar een van de nieuwe woningen, krijgen door een voorstel van GroenLinks en de PvdA voorrang.

In het debat ging het veel over de ‘geluidsdeal’, waarin de gemeente de mogelijkheid om concerten in de Kuip te geven afkoopt. Deze deal werd controversieel doordat het college vooraf niet helder kon uitleggen waarom die nodig was, en er veel tegenstrijdige informatie naar voren kwam. Onze raadsleden Astrid Kockelkoren en Marvin Biljoen hebben de afgelopen weken hard gewerkt om alle feiten boven tafel te krijgen. In het debat stelde Astrid zich dan ook kritisch op: GroenLinks wil niet alleen dat de woningen in het plan worden gerealiseerd, maar ook dat de wethouder beter uitleg geeft over de keuzes die het college maakt.

Uiteindelijk weegt voor de fractie de bouw van duizenden betaalbare woningen het zwaarst. Die zijn keihard nodig voor de bestaande bewoners van Zuid en om het enorme tekort aan betaalbare woningen in Rotterdam te verkleinen. Daarom heeft GroenLinks voor de plannen gestemd, nadat die met onze voorstellen zijn verbeterd.

De drie moties die wij samen met andere partijen hebben ingediend zijn hieronder te vinden op de site van de gemeenteraad: