Raadslid Mina Morkoç heeft hierover een voorstel ingediend. Dit voorstel vraagt het college om alle partijen mee te nemen in het keuzeproces van het kiezen van een geschikte locatie voor het aanleggen van walstroom.

Mina Morkoç: ‘Het kiezen van een locatie voor het aanleggen van walstroom is een investering waar de raad over mag beslissen. Maar als het zo door gaat krijgen wij alleen de keuze ‘Wilhelminapier, ja of nee?’, terwijl alle geschikte locaties niet eens zijn onderzocht en de onderzoeken niet eens op een goede en correcte wijze met ons zijn gedeeld. De Tweede Maasvlakte, een ontzettend goede en logische locatie, is niet eens onderzocht.'

GroenLinks wil dan ook weten of er toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot de Wilhelminapier. Maar wat wij nog belangrijker vinden, is inzicht krijgen in de argumenten voor en tegen alle mogelijke locaties. De objectieve onderzoeken naar de locaties heeft de raad nog nooit gezien. De keuze die straks wordt voorgelegd is gebaseerd op hoe de buitenkant eruit ziet, terwijl als het aan GroenLinks ligt de keuze wordt gemaakt op basis van wat het beste is voor de stad - niet wat er goed uit ziet. Wij betreuren enorm hoe er wordt voorgesorteerd en de raad wordt gepasseerd, en we vragen eigenlijk alleen maar om inzicht in de onderzoeken.