De buitenruimte in de stad is voor 40% in publieke handen, maar voor 60% in private handen. Het is aan de gemeente om de private partijen op te roepen om bij te dragen aan de klimaatadaptatieopgave zodat alle Rotterdammers mee kunnen komen met de plannen. Daarnaast vraagt raadslid Mina Morkoç aandacht voor de verdeling van de lasten. Het is oneerlijk dat de Rotterdamse bewoners de klimaatadaptatie betalen, terwijl verschillende multinationals buiten proporties veel hebben bijgedragen aan klimaatverandering. 

Klimaatadaptatie staat echter niet los van de maatregelen die we moeten nemen tegen klimaatverandering. Het is van groot belang dat we ons blijven inzetten om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, los van hoe we omgaan met deze gevolgen. Hierbij kunnen we met sommige maatregelen twee vliegen in één klap slaan. Zo is het vergroenen van de stad een maatregel die leidt tot vermindering van CO2, terwijl het ook helpt tegen hittestress en helpt bij het afvoeren van water. Mina Morkoç roept de wethouder Buitenruimte op om hierover in gesprek te gaan met de wethouder Klimaat.