Dat het Klimaatakkoord wordt stopgezet, vinden wij ontzettend zorgelijk. Raadslid Mina Morkoç: “Afgelopen collegeperiode is er veel ingezet op klimaat. Wij hoopten dat deze inzet werd vastgehouden en er nog stevigere ambities zouden worden getoond. Dit college heeft nogmaals in kaart gebracht op welke onderwerpen actie vereist is, maar hoe die actie eruit gaat zien is vooralsnog onduidelijk”. 

GroenLinks vraagt het college om meer maatregelen te nemen op het raakvlak van gezondheid en klimaat. Veel maatregelen die bijdragen aan een beter klimaat, dragen ook bij aan de gezondheid van Rotterdammers. Het verminderen van luchtvervuiling zorgt voor minder luchtwegproblemen zoals astma, en draagt bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Door het inzetten op dit soort maatregelen worden twee vliegen in één klap geslagen. 

In Rotterdam heeft de haven een grote rol in het tegengaan van het CO2. De wethouder Klimaat dient hier ook de regie te pakken en niet de verantwoordelijkheid naar de industrie zelf te schuiven. Daarom vraagt GroenLinks Rotterdam de gemeente om meer in te zetten op klimaat via de aandelen die de gemeente heeft in het Havenbedrijf. Zo kan de gemeente de haven ondersteunen bij de inzet op duurzame innovaties en de afbouw van de fossiele industrie. 

Om de urgentie te verhogen diende raadslid Mina Morkoç een voorstel in om de ambitie van het college gelijk te trekken aan de ambitie van het Rijk. Dit betekent dat in 2030 60% CO2 reductie ten opzichte van 1990 gerealiseerd wordt in plaats van 55%. Het liefst ziet GroenLinks dat de ambitie naar 65% reductie gaat, maar dit blijkt al helemaal een brug te ver voor het college. Daarnaast stelde Mina Morkoç voor om een klimaat klok te plaatsen in de gemeenteraadszaal, zodat voor iedereen duidelijk wordt hoe erg de tijd dringt. De coalitiepartijen stemden tegen deze voorstellen, waardoor deze helaas niet werden aangenomen.