We weten dat er een aantal ‘risicofactoren’ zijn voor het ontstaan van huiselijk geweld. Wanneer deze factoren, zoals armoede of schulden, aanwezig zijn is de kans dat er een huiselijk geweld situatie ontstaat groter. We weten uit onderzoek ook dat LHBTQIA+-personen en in het bijzonder transmensen, veel vaker slachtoffer worden van huiselijk geweld. Deze slachtoffers zijn ook onvoldoende in beeld bij professionals die werken binnen de hulpverlening waardoor ze niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Tijdens het debat diende Astrid Kockelkoren een voorstel in om te komen tot afspraken over inclusieve hulpverlening voor LHBTQIA+-slachtoffers van huiselijk geweld met de hulporganisaties. Dit voorstel kreeg genoeg steun van de gemeenteraad en is dus aangenomen! Door aan de slag te gaan met bijvoorbeeld gender-inclusieve communicatie en bewustzijn van diversiteit en vooroordelen hopen we dat meer slachtoffers geholpen worden.