Eind 2020 gaf burgemeester Aboutaleb in een debat al aan dat er qua vaccinaties zeker aandacht is voor deze kwetsbare groepen. Nu er enkele maanden voorbij zijn wil GroenLinks graag weten wat vaccinatiestrategie voor deze groepen is. Lies Roest vraagt hoe er contact gezocht gaat worden, waar de inentingen gaan plaatsvinden en wanneer het stadsbestuur verwacht te kunnen starten met prikken.

Lies Roest: “Het begint nu wel tijd te worden voor een concrete planning. Dit zijn geen doelgroepen die je 1 week van tevoren een locatie en moment kunt sturen per post. Er moet samengewerkt worden met NGO’s, opvanglocaties en bijvoorbeeld het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt. Daarom diende ik met de ChristenUnie-SGP deze vragen in. Hopelijk liggen er al goede plannen op de plank!”