Fotocredits: Astrid Kockelkoren
Fotocredits: Astrid Kockelkoren

Groenmakelaar en Groenloket in Rotterdam

Rotterdam heeft sinds kort een Groenmakelaar en een Groenloket om groene initiatieven te ondersteunen. Groen heeft positieve effecten op gezondheid, ontmoeting, duurzaamheid, educatie en geeft het plezier van aangenaam buiten zijn in je eigen stad dichtbij huis.

Groen010 kwam met het idee voor een Groenloket en -makelaar en Judith Bokhove diende in 2017, toen nog raadslid, moties in om dit te regelen. Afgelopen augustus heeft de gemeente een Groenmakelaar aangenomen. Deze Groenmakelaar is vervolgens aan de slag gegaan met het opzetten van een groenloket.

De groenmakelaar heeft als taak (nieuwe) initiatiefnemers te helpen bij het uitvoeren van hun groene ideeën door ze de weg te wijzen bij verschillende gemeentelijke afdelingen. Het kan gaan over de beschikbaarheid van lege veldjes tot subsidiemogelijkheden voor projecten. De Groenmakelaar is te bereiken via GroenmakelaarMO@rotterdam.nl.

Op de website van het Groenloket wordt kennis, kunde en materiaal uitgewisseld: https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/groen/. Deze website is nog in ontwikkeling en wordt telkens aangevuld met informatie.

Raadslid Astrid Kockelkoren: ‘Groene initiatieven zijn van onschatbare waarde voor de stad. Ze zorgen voor het vergroenen van de stad en voor sociale verbinding. Groene initiatieven drijven vaak op vrijwilligers en weten soms niet bij welke gemeentelijke afdeling ze moeten aankloppen voor hulp met hun ideeën. Via het Groenloket kan er kennis en materialen uit worden gewisseld. De Groenmakelaar kan ook hulp bieden als dat nodig is.’