Het plan zoals het voorlag was niet verkeerd maar er ontbrak een cruciaal onderdeel. Roken, en vapen, kwamen namelijk niet terug in het preventieplan. Terwijl we al lang weten dat dit bij uitstek verslavend is en enorm veel schade heeft voor de gezondheid. Burgerraadslid Sigrid Oosterwegel heeft dit duidelijk gemaakt aan de wethouder in de commissiebehandeling van het plan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat een van onze voorstellen is aangenomen door de gemeenteraad: Roken en alle risico’s die hieraan verbonden zijn worden meegenomen in de jaarlijkse informatiecampagne van de gemeente.  Op deze manier hopen we dat zo veel mogelijk mensen stoppen met roken, en zo min mogelijk mensen eraan beginnen.