Cruciaal werk
De strijd tegen LHBTI+-gerelateerd geweld en intimidatie, het vergroten van de aangiftebereidheid en het versterken van het vertrouwen tussen de LHBTI+-gemeenschap en de politie is hard nodig. De agenten van Roze in Blauw doen op dit vlak cruciaal werk. Zij bellen slachtoffers na, verzorgen trainingen en voorlichtingen voor nieuwe politieagenten, houden actief de cijfers rond LHBTI+-gerelateerde incidenten bij en daarnaast onderhouden zij contacten met de LHBTI+-gemeenschap.

Ernstige zorgen
Roze in Blauw-medewerkers doen dit werk naast hun reguliere politietaken. Vaak ook nog in hun vrije tijd. In Rotterdam haken sommige leden van Roze in Blauw hierdoor af. Roest maakt zich ernstig zorgen over deze signalen. ‘De inzet van het politie-netwerk Roze in Blauw is onmisbaar. GroenLinks vindt het belangrijk dat de agenten van Roze in Blauw betere ondersteuning krijgen, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Daarom vraag ik het college hier bij de korpsleiding op aan te dringen.’