Kockelkoren: ‘We hebben met elkaar afgesproken dat in Rotterdam niemand op straat slaapt. GroenLinks vindt dat het college er alles aan moet doen om dit soort schrijnende situaties te voorkomen.’