Voor GroenLinks staat het leveren van goede zorg voorop. Het verminderen van zorgkosten mag nooit tot gevolg hebben dat Rotterdammers niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Helaas verwachten we dat dit wel het gevolg gaat zijn van de plannen van dit college. GroenLinks wil niet lukraak met de kaasschaaf bezuinigen, maar investeren in preventie, jeugdhulp en initiatieven in de stad zodat er minder zorg nodig is. Bovendien laten de wachtlijsten en stijgingen van de kosten vooral zien dat het college de controle over het waarborgen van goede en betaalbare zorg heeft verloren. 

Op papier heeft de wethouder dus bezuinigingen ingeboekt door te rekenen op minder te leveren zorg. Tegelijkertijd zien we dat de wachtlijsten bij wijkteams stijgen en nemen de kosten toe. Mensen die (Jeugd-)zorg nodig hebben moeten te lang wachten, waardoor de zorgvraag mogelijk intensiever, en dus prijziger wordt. Ondanks dat het plan wel vol staat over het belang van preventie en ‘samenredzaamheid’ wordt er geen euro extra geïnvesteerd in het versterken van de sociale basis. Sterker nog, we zien dat maatschappelijke initiatieven in de stad het enorm zwaar hebben en om dreigen te vallen door het uitblijven van subsidie. Als de zorgkosten omlaag moeten is het een no-brainer om te investeren in preventie en dus is welzijnspartijen die onmisbaar zijn in het versterken van de sociale basis van Rotterdammers. 

Naast de inhoudelijke kritiek zit het bezuinigingsplan van het college boekhoudkundig ook niet goed in elkaar. Het behalen van het doel valt of staat namelijk met een extra bijdrage van de landelijke overheid van €20 miljoen per jaar. Zélfs de wethouder heeft toegegeven dat dit met de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB zeer onwaarschijnlijk is dat we hierop kunnen rekenen. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat GroenLinks niet in kon stemmen met de plannen van het college, daarom hebben we tegengestemd. Maar omdat door steun van onder andere de coalitiepartijen heeft het voorstel het wel gehaald. We zullen ons blijven inzetten voor een verantwoordelijk zorgbeleid waarbij de Rotterdammer centraal staat.