In de gemeenteraad van Rotterdam heeft fractievoorzitter Judith Bokhove de waarde van de huidige wijkaanpak op het gebied van veiligheid benadrukt. Judith Bokhove: ‘De wijkaanpak is de afgelopen jaren een effectief instrument gebleken om zowel objectieve veiligheid als veiligheidsbeleving in wijken te verbeteren’. Om deze reden deed ze een voorstel aan de gemeenteraad om de aanpak vooral voort te zetten: ‘Voorkomen is immers beter dan genezen’.

Het voorstel, waar alle partijen voor stemden, legt vast dat het stadsbestuur moet gaan zoeken naar een manier om de financiering van de wijkaanpak voort te zetten na 2023. Het geld hiervoor, zo’n 7 miljoen euro, was in de begroting nog niet vastgesteld voor dit specifieke doel.

Het voorstel ligt erg in lijn met wat GroenLinks al jaren verkondigt in de Rotterdamse raad: Meer inzetten op preventie dan op repressie is dé manier om te zorgen voor een veilige stad.