GroenLinks Rotterdam wil achterhalen of er een soortgelijke aanpak bestaat. De redenen om op de Top400 lijst te komen zijn vrij willekeurig, zoals het hebben van een familielid dat al op de lijst staat. Daarnaast is bij het maken van de lijst een algoritme gebruikt. Al is later gestopt met het gebruik van het algoritme, hiermee is wel de basis van de lijst gelegd.

GroenLinks vraagt het college om duidelijkheid over de aanpak van de gemeente Rotterdam bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit. GroenLinks wil inzicht in welke informatie er door de politie gebruikt wordt bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Verder vragen de raadsleden of er een lijst is met jongeren met een hoog risico op jeugdcriminaliteit en hoe deze lijst gemaakt wordt. Als er gebruik gemaakt wordt van algoritmes, wil GroenLinks weten welke dit zijn om er zeker van te zijn dat het geen discriminerende algoritmes zijn. 

Fractievoorzitter Judith Bokhove: “Het plaatsen van jongeren op een lijst door middel van beperkte informatie lijkt misschien onschuldig, maar we hebben gezien hoe het uit kan pakken bij bijvoorbeeld het toeslagenschandaal.” GroenLinks wil voorkomen dat jongeren op basis van bepaalde eigenschappen achtergesteld worden aan hun leeftijdsgenoten. 

Wil je de documentaire ook bekijken? Dit kan via 2doc.nl.