Opvallend is dat het college honderd miljoen euro graait uit de Eneco-gelden, om het tekort in 2024 op te lossen. De Eneco-gelden zijn bedoeld voor investeringen in onze stad, in plaats daarvan gebruikt dit college ze om financiële problemen te verhullen en de rekening door te schuiven. In 2028 moet deze twijfelachtige lening uit eigen zak met rente zijn terugbetaald.

Nog geen half jaar geleden beweerde het college “in control” te zijn, nu blijkt dat niet het geval. Dat blijkt ook uit de onrealistische verwachtingen van het college over de bezuinigingen op de jeugdzorg en het ambtenarenapparaat Naast deze financiële problemen, ziet GroenLinks in de voorjaarsnota te weinig urgentie voor de klimaataanpak en een keiharde bezuiniging van 8 miljoen structureel op ondersteuning voor de meest kwetsbare Rotterdammers.

GroenLinks maakt andere keuzes en investeert in betaalbaar wonen, het aanpakken van klimaatverandering en een verantwoord zorgbeleid. Daar is ruimte voor als de rijkste inwoners van onze stad een extra bijdrage leveren. Het is oneerlijk dat nu juist de laagste inkomens hun kosten zien stijgen: Minder kwijtschelding, een hogere rioolheffing en een duurdere Rotterdampolis. Bokhove: “Investeren in betaalbaar wonen, armoedebestrijding en de klimaataanpak is keihard nodig. In tegenstelling tot het college kiezen wij ervoor om de sterkste schouders de lasten te laten dragen.”