Klimaat

De coalitie van LR, VVD, D66 en DENK gaat 100 miljoen minder investeren op klimaat. Grote vervuilers als het vliegveld kunnen hun gang blijven gaan. Windmolens worden in de wacht gezet. Juist nu ambitie wordt gevraagd wordt klimaat voor de nieuwe D66-wethouder op wonen een bijzaak in plaats van een hoofdzaak, een doorgeefloket voor rijksmiddelen.

Ideeënarmoede 

Deze coalitie zet gelukkig een aantal intensiveringen van de vorige coalitie op armoede en taal door, maar dit akkoord biedt geen versnelling of nieuwe ideeën. Daarvoor zijn flinke concessies gedaan op het gebied van repressie en handhaving. Jongeren in onze stad krijgen te maken met meer preventief fouilleren, meer cameratoezicht en meer mosquito’s en ook krijgen studenten maar een magere 400 woningen terug. Ook in dit opzicht een guur klimaat.

Minder woningen

Deze coalitie, die spreekt van “Eén stad”, maakt ook in andere opzichten de verschillen groter. Er worden minder woningen gebouwd en ook minder sociale woningen. Jongeren en starters worden verder op achterstand gezet. De sociale woningen die worden gebouwd worden duurder, door aanpassing van de grondprijzen. Dat terwijl de OZB ongemoeid blijft. De eenmalige erfpachtopbrengsten worden er in hoog tempo doorheen gejaagd in plaats van de rekening eerlijk te verdelen.

Rotterdam slaat rechtsaf

Rechts kan de vingers hierbij aflikken. Geen lastenverzwaring voor de sterkste schouders maar wel op sociale woningen. Met dit coalitieakkoord slaat de stad hard rechtsaf en daar is GroenLinks heel ongelukkig mee.

Daarom zullen wij strijden voor onze progressieve “Koers van de Stad” plannen die we recent uitwerkte samen met de PvdA, VOLT, BIJ1 en de SP.

Namens GroenLinks Rotterdam

Judith Bokhove