Judith Bokhove in de raadsvergadering

GroenLinks: niet stoppen met aanpak jeugdwerkloosheid

Rotterdam moet in de begroting voor komend jaar extra geld vrijmaken voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Die opdracht kreeg de wethouder mee van de gemeenteraad, nadat een motie met deze strekking van GroenLinks, SP en NIDA met een grote meerderheid werd aangenomen. Fractievoorzitter Judith Bokhove diende de motie in tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, waarin de uitgangspunten voor de begroting van komend jaar worden vastgesteld. 

‘In de rest van Nederland daalt de jeugdwerkloosheid, maar in Rotterdam niet,’ aldus Bokhove. ‘Toch had dit college besloten om in 2018 geen extra geld uit te trekken voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, waar dat afgelopen jaren wel gebeurde. En dat terwijl Rotterdam de jongste stad van Nederland is! We zijn blij dat het overgrote deel van de gemeenteraad hier een stokje voor heeft gestoken.’
 
Dit was niet de enige motie van GroenLinks die tijdens de behandeling van de voorjaarsnota aangenomen werd. De gemeenteraad stemde onder andere ook in met een voorstel om het armoedebeleid toegankelijker te maken. Ook een motie die het college verzoekt te inventariseren welke mogelijkheiden de gemeente heeft om schoolpleinen te vergroenen kon op brede steun rekenen. Onder dit berichtje vindt u alle aangenomen moties van GroenLinks Rotterdam.