GroenLinks: Meer oog voor bewoners Tweebosbuurt

GroenLinks wil dat alle bewoners in de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk kunnen blijven wonen, als zij dat willen. Dat uitgangspunt verwoordde GroenLinks-raadslid Astrid Kockelkoren vanochtend in de gemeenteraad. Zij diende een motie in waarmee afspraken worden gemaakt met Vestia en andere woningcorporaties om deze bewoners te helpen om in de wijk te blijven.

GroenLinks is zich zeer bewust van de enorme impact die de transformatie van de Tweebosbuurt heeft voor de huidige bewoners. Hoewel het plan voorziet in 47% aan sociale huurwoningen, betekent dit dat niet alle huidige bewoners terug kunnen keren in de Tweebosbuurt. Kockelkoren: ‘Daarom is het voor ons zo belangrijk dat we nu afgesproken hebben dat alle bewoners die dat willen in de omgeving van de Afrikaanderwijk kunnen blijven. GroenLinks heeft afgelopen weken hard gewerkt om de plannen te verbeteren, onder andere door het toekomstperspectief en de voorwaarden voor de huidige bewoners zo goed mogelijk te regelen.’
 

Toekomstperspectief voor bewoners

GroenLinks steunt ook een aantal moties van andere partijen die als doel hebben de bewoners te extra ondersteuning te bieden. Zo krijgen bewoners die twee keer moeten verhuizen een extra verhuisvergoeding, en krijgen bewoners die mantelzorg verlenen of extra zorg nodig hebben voorrang bij terugkeer. ‘Veel bewoners hebben een sterke band met de buurt, passen bijvoorbeeld op hun kleinkinderen,’ aldus Kockelkoren. ‘Wij willen dat deze mensen dat kunnen blijven doen en daar maken we ons hard voor!’
 

Slim faseren en bewoners betrekken

Ook heeft GroenLinks twee voorstellen gedaan om te zorgen dat een situatie zoals nu in de Tweebosbuurt in de toekomst wordt voorkomen. Met ons voorstel ‘Slim faseren’ regelen we dat in de toekomst verschillende bouwprojecten goed op elkaar worden afgestemd en bewoners die moeten verhuizen kunnen terugkeren in nieuwe sociale huurwoningen. En met het voorstel ‘Bewoners betrekken’ roepen we het stadsbestuur op bij het ontwikkelen van toekomstige plannen bewoners eerder te betrekken en gezamenlijk te komen tot betere plannen voor de stad.
 

Focuswijk

De Tweebosbuurt ligt in een focuswijk; dat betekent dat een groot deel van de woningen verouderd is en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Voor de transformatie Tweebosbuurt wordt bovendien €27 miljoen rijksgeld geïnvesteerd. Het verbeteren van de woningen lukt niet zonder dit rijksgeld en dit geld komt alleen ten goede van de wijk als voor einde van dit jaar een besluit wordt genomen. Dit zijn volgens Kockelkoren belangrijke redenen om nu in te stemmen met het voorstel. ‘De plannen voor deze wijk zijn al in ontwikkeling sinds 2009. Wij begrijpen heel goed dat het besluit zwaar valt voor de huidige bewoners van de Tweebosbuurt, dat geldt ook voor ons. Maar met de waarborgen die door verschillende partijen voorgesteld zijn, kan de fractie van GroenLinks instemmen met het transformatieplan voor de Tweebosbuurt.’