Meld discriminatie
Rotterdammers kunnen voor het melden van racisme en discriminatie terecht bij antidiscriminatiebureau RADAR. Aangifte kan gedaan worden bij de politie. Maar uit onderzoek blijkt dat er veel méér Rotterdammers racisme en discriminatie ervaren dan dat er meldingen binnenkomen en daders vervolgd worden. Daarom gaat Rotterdam extra inzetten op het vergroten van de meldingsbereidheid. Op verzoek van GroenLinks wordt bij alle acties die de gemeente hiervoor neemt, ook de aangiftebereidheid meegenomen.

Afschrikkende werking
‘Aangifte, vervolging en veroordeling hebben een afschrikkende werking,’ aldus Lies Roest, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. ‘Dit zorgt ervoor dat mensen vervolgens wel twee keer nadenken voor zij racistische of discriminatoire uitingen of handelingen doen. Nu zijn er zelden consequenties voor racistische en discriminatoire uitingen. Dat willen wij veranderen.’