Het feest van de democratie, zo worden verkiezingen vaak gezien. Het moment waarop je als Rotterdammer je stem kunt laten horen over de koers van jouw stad. Door een van de vele vakjes rood te kleuren op het ware vouwkunstwerk dat een stembiljet tegenwoordig is. Helaas bleken de verkiezingen van 16 maart 2022 een feest waar maar liefst 60 procent van genodigden niet kwam opdagen. Daarbij de andere feestgangers op een nagenoeg lege dansvloer en met een kater achterlatend. De grote vraag is waarom nam maar 38,9 procent van de Rotterdammers de moeite om te gaan stemmen? En vervolgens wat kunnen wij als de gekozen 45 volksvertegenwoordigers van deze mooie stad daar aan doen? Hoe kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat de komende vier jaar ook de stem van de 60 procent die niet gestemd heeft mee wordt genomen in de besluitvorming de komende vier jaar?

Beste verkiezingsresultaat behouden
Na maanden van intensief campagne voeren herhaalde GroenLinks met 5 zetels het beste Rotterdamse verkiezingsresultaat ooit. Sterker nog, we werden de derde partij van de raad en de grootste progressieve partij. Bovendien laten de verkiezingen een progressieve raadsmeerderheid zien. Daarom zien we volop kansen om door te werken aan de grote urgente vraagstukken die niet kunnen wachten: klimaat, armoede, energiearmoede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In de rondgang langs alle fracties door de verkenner werden ook gedeelde opgaven benoemd evenals de wens om op een nieuwe manier met elkaar en met de stad samen te werken.

Nieuwe fase onderhandelingen
We zien nu dat vier partijen de informatiefase zijn ingegaan. Maar democratische legitimiteit voor dit soort grote opgaven vraagt om het zoeken naar breder draagvlak. We zien dat die zoektocht snel is beëindigd met als resultaat een progressieve raadsmeerderheid die bestuurt gaat worden door een conservatieve minderheid.

Hoe gaat er ruimte gegeven worden aan andere partijen in de raad? De wens om op een nieuwe manier met elkaar te werken hebben vele partijen ook benoemd in hun advies aan de verkenner.

  • De energie en creativiteit van (alle) raadsleden aanboren en benutten
  • Een coalitie die moet durven loslaten
  • Ook in de opdracht aan de informateur staat dit als opdracht
  • Sluit een coalitieakkoord dat ruimte geeft aan andere partijen in de raad

Samenwerken tussen oppositie en coalitie
We hebben de afgelopen jaren goede voorbeelden gezien. Met het raadsakkoord energietransitie toonde onze wethouder Arno Bonte dat er wel degelijk op een nieuwe manier brede samenwerking gezocht kan worden met resultaat! GroenLinks blijft dan ook altijd bereid om het gesprek te voeren over nieuwe samenwerkingsvormen als met een raadsakkoord of een brede progressieve coalitie.

Hoe kunnen we bewoners beter betrekken?
Het is onmogelijk om na deze verkiezingen met een kater weer over te gaan tot de orde van de dag. Opkomst bevordering vraagt een continu proces. Daarvoor moeten we weten wat er speelt. GroenLinks ziet daarvoor 3 stappen:

  1. In opdracht van de raad te onderzoeken waarom Rotterdammers niet naar de stembus zijn gegaan.
  2. Het gesprek samen met de stad voeren. Gisteren zijn er 291 wijkraadsleden geïnstalleerd, wat GroenLinks betreft is het tijd de Wijk aan Zet aan te grijpen voor een nieuwe start met een open werkwijze van samenwerking met partijen in de stad.
  3. Uit het onderzoek en de gesprekken in opdracht van de raad een programma op te stellen dat leidt tot verbetering en slimme manieren van werken waarbij meer Rotterdammers zich betrokken voelen.