Groen en sociaal de crisis uit
Fractievoorzitter Lies Roest is blij met de keuzes van het stadsbestuur. 'Veel Rotterdammers hebben het momenteel zwaar. De gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Kiezen voor investeren in onze stad is wat GroenLinks betreft noodzakelijk om Rotterdam snel en veerkrachtig uit de crisis te krijgen. Maar we moeten ook investeren aan de sociale kant. Zodat mensen zelf kansen kunnen pakken, en hulp kunnen krijgen wanneer zij die nodig hebben. Door te investeren in de Rotterdammer komen we samen beter én groener de crisis uit.’

Energietransitie- en scholingsfonds
Rotterdam gaat zowel de werkgelegenheid als de energietransitie stimuleren door 106 miljoen te reserveren in een energietransitiefonds. Daarnaast wordt er ook een scholingsfonds van 14 miljoen opgericht, waarmee Rotterdammers zich kunnen te laten omscholen. Deze investeringen komen bovenop de 233 miljoen die Rotterdam uittrekt voor de 7 stadsprojecten om onze stad te vergroenen, waarover voor de zomer al een besluit is genomen.

Zorg en jongeren
Rotterdam trekt de komende jaren ook meer dan 100 miljoen extra uit voor zorg. Dat is hard nodig, omdat er steeds meer Rotterdammers zorg nodig hebben. Voor jongerenwerk wordt de komende jaren 13 miljoen extra gereserveerd. Met dit geld gaat de gemeente extra inzetten op preventie. Daarmee zorgen we dat onze jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving.

Cultuur en aanpak racisme
Voor cultuur wordt 20 miljoen extra uit getrokken. Hiermee kunnen culturele instellingen hun medewerkers een eerlijk salaris betalen, zoals is vastgelegd in de Fair Practise Code. Daarnaast wordt ook extra geld uitgetrokken om de aanpak van racisme te verstevigen, naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties van afgelopen voorjaar.