Raadslid Mina Morkoç vroeg ook aandacht voor circulariteit in de bouw, waar veel winst te behalen valt als we het hebben over het verminderen van grondstoffengebruik. Zo diende ze een voorstel in om bij de welstandscommissie, de commissie die advies geeft over het plaatsen van bouwwerken, meer kennis en ervaring over circulariteit te hebben. Dit voorstel is aangenomen. Verder diende ze een motie in voor het verplichten van hergebruik van materialen bij sloop en renovatie via het omgevingsbeleid en vergunningen.

Het verminderen en hergebruiken van producten is een belangrijk onderdeel van circulariteit, maar recyclen verdient ook aandacht. Zo hebben we nu een machine aangeschaft (de ‘nascheider’) die het afval scheidt nadat het afval is opgehaald. Helaas werkt de nascheider niet zo goed als werd gedacht. Meer dan 30% van het afval wordt niet gerecycled. GroenLinks roept de wethouder op om onderzoek te doen naar hoe deze resterende afvalstroom verminderd kan worden. Helaas zijn deze laatste twee voorstellen niet aangenomen.

GroenLinks verwacht meer concrete daden van het college op dit gebied. Mina zal zich ervoor inzetten in de raad. Alleen zo zijn de doelen haalbaar, en alleen zo zorgen we voor schonere afvalstromen en zijn we een stapje dichterbij een circulair Rotterdam. Heb jij ideeën om het gebruik van grondstoffen te verminderen? Laat het ons weten!