GroenLinks is het niet eens dat er in het bestemmingsplan 45 illegale botenhuizen worden gelegaliseerd. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de natuurlijke oevers en de waterlijn. GroenLinks wilde dit in lijn met de oproep van de gebiedscommissie wijzigen, door met een amendement natuurwaarden ook juridisch te beschermen tegen illegale bouwwerken. De coalitie vond de rechtspraak van omwonenden zwaarder wegen dan de rechten van de natuur en het belang van natuurbescherming. Maar GroenLinks blijft zich inzetten voor een groene stad; want een groene stad is een gezonde stad.

De opkomst van de grotendeels illegale botenhuizen aan de Strekkade creëren schade aan de groene oever die er nu is en worden met het nieuwe bestemmingsplan gelegaliseerd. De natuur zal niet naar de Raad van State gaan als ze benadeeld wordt, dus komt GroenLinks wel op voor deze natuurwaarden. Helaas is het voorstel van Astrid Kockelkoren niet aangenomen door de raad, wat betekent dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met onze mooie natuur.