30 kilometer is de norm

GroenLinks wil dat het verkeer in Rotterdam voor iedereen veilig is. Dit is nu niet het geval: jaarlijks komen in Rotterdam 10 tot 15 mensen om het leven in het verkeer. Opvallend is dat driekwart van de slachtoffers op een 50-kilometerweg binnen de bebouwde kom valt.

Veel Rotterdamse straten hebben een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, terwijl een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur leidt tot minder (dodelijke) verkeersongevallen. Daarnaast draagt een lagere maximumsnelheid bij aan schonere lucht. Daarom heeft ons raadslid Jeroen Postma een voorstel ingediend om op meer Rotterdamse straten naar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur te gaan.

Jeroen Postma: “Ga met bewoners en gebiedscommissies om de tafel en kijk waar de gevaarlijke 50 kilometerwegen zijn. Verlaag daar de maximale snelheid zo snel mogelijk naar 30.” Het voorstel vraagt om waar nodig te zorgen voor zaken als drempels, wegversmallingen en bredere fietspaden.