Stel je een nieuwe wijk voor die zo groot is als Katendrecht en de Kop van Zuid samen, gecombineerd met een park dat twee keer zo groot is als Het Park bij de Euromast. Dat is het voorstel dat GroenLinks doet op de plek van het huidige vliegveld. Astrid Kockelkoren: ‘Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en groene plekken in onze stad. Wij willen van het luchthaventerrein een eigentijdse stadswijk maken met mooie, betaalbare woningen middenin het groen.’ 

‘Het vliegveld zorgt voor veel geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast is het een gigantische uitstoter van (ultra)fijnstof, CO2 en stikstof,’ vult Postma aan. ‘Dat is in tijden van een klimaat- en een wooncrisis niet meer te verantwoorden. Ook is de economische waarde van al die goedkope vakantievluchten nihil. Met ons plan zorgen we voor een duurzame en gezonde toekomst voor Zestienhoven.’

Het plan bevat 8 concrete voorstellen om de nieuwe stadswijk te realiseren. Zo roepen de partijen het stadsbestuur op om een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren, met bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën over de nieuwe wijk en in te zetten op krimp van Rotterdam The Hague Airport als tussenstap naar sluiting.

Astrid en Jeroen bedanken alle GroenLinks-leden, geïnteresseerden, bewoners, experts en organisaties die hebben meegedaan met een van onze brainstormsessies of die op een andere manier waardevolle input hebben geleverd. Met jullie hulp is ons plan vele malen beter geworden!

Ontwerp door Matthijs de Boer (mdbs).