Zeppelins in Rotterdam

Rotterdam is een van de deelnemers van het Clinton Climate Initiative, en heeft een ambitieuze doelstelling geformuleerd om de uitstoot van CO2 fors terug te dringen. De zeppelin kan daarin een belamngrijke communicatieve rol spelen. In dit voorstel staat beschreven hoe de zeppelin kan bijdragen aan een duurzamer Rotterdam.