Wie zijn wij?
GroenLinks is een actieve partij die landelijk en lokaal in de lift zit. De afdeling Rotterdam bestaat uit meer dan 1500 leden. GroenLinks Rotterdam heeft vijf raadszetels in de gemeenteraad, en 12 in wijkraden.
Het Bestuur van GroenLinks Rotterdam is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling. De belangrijkste taken zijn het stimuleren van ledenparticipatie, het zorgen voor een financieel gezonde afdeling, het opstellen van kieslijsten en schrijven van een verkiezingsprogramma, het voeren van campagnes, en het ondersteunen van de GroenLinks-vertegenwoordigers in de gemeenteraad en de wijkraden.
In de komende periode worden de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 voorbereid. Het congres van november 2025 stelt het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast. GroenLinks zal met een gezamenlijke lijst en programma met de PvdA aan de verkiezingen deelnemenHet bestuur is verantwoordelijk voor een goed verloop van het proces.

De rol:

Geld van onze leden moet uiteraard zorgvuldig worden besteed. Als penningmeester ben jij verantwoordelijk voor het financiële beheer en kun je alle uitgaven verantwoorden aan de ledenvergadering. Met jouw financiële inzicht en een kloppende begroting lever je een belangrijke bijdrage aan het succes van lokale campagnes en onze beweging.  Daarnaast houd je je samen met de overige leden van het afdelingsbestuur bezig met het bedenken en coördineren van een breed scala aan projecten op het gebied van programmaontwikkeling, ledenbinding en campagne. 

 

Wat ga je doen?

  • Het beheer van de financiën van de afdeling.
  • Jaarlijks verantwoording afleggen over het financieel beheer aan de ledenvergadering. Dat gebeurt door een begroting voor het komende jaar en een financieel verslag over het voorbije jaar in te dienen. 
  • Goed op de hoogte zijn van de financiële regelingen die GroenLinks kent: Bijdrageregeling, Afdrachtregeling, het Giftenreglement en Afdelingsfonds. 
  • Contact houden met de leden door het bezoeken van activiteiten in de afdeling, bijvoorbeeld campagneactiviteiten, vergaderingen van een werkgroep of borrel. 

De meeste bijeenkomsten vinden ’s avonds of in het weekend plaats. Het penningmeesterschap kost twee tot vier uur per week.

 

We bieden

Alle functies binnen de afdeling worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Bestuursleden worden voor twee jaar door de ALV benoemd. Het afdelingsbestuur is een uitdagende plek. Je leert veel over de partij en hebt invloed op de koers van de afdeling. Je hebt een gevarieerd en enthousiast team om je heen. Je wordt ondersteund door een landelijk netwerk. Daarnaast biedt GroenLinks actieve leden regelmatig gratis trainingen aan. Een functie als bestuurslid van de afdeling is statutair niet verenigbaar met een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder binnen Rotterdam.

 

Heb je interesse of wil je meer weten om te bepalen of deze functie bij je past?
Neem contact op met de huidige penningmeester Bram Henssen
(penningmeester@groenlinksrotterdam.nl)

Wil je reageren: stuur een motivatiebrief en cv naar de kandidatencommissie voor bestuursleden via R.Leiwakabessy@groenlinksrotterdam.nl  De sluitingsdatum is 7 augustus.

Voor de invulling van deze rol worden gesprekken gevoerd door leden van de kandidatencommissie voor bestuursleden, bestaande uit Madhoe Binda, Nol van Gerven, Ahmed Harika, Laura Smit, Arjan van der Hulst (GL Den Haag) en Rifai Leiwakabessy (bestuur). De gesprekken vinden plaats in augustus.

Deze commissie bekijkt de geschiktheid van kandidaten aan de hand van bovenstaand profiel en draagt geschikte kandidaten voor aan de ALV. Op deze manier wil het bestuur een zorgvuldige en neutrale selectie ondersteunen. 

Op de ALV van GroenLinks van 11 september 2024 zullen de voorgedragen kandidaten zichzelf presenteren, en benoemt de ALV een penningmeester. 

GroenLinks houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, wat je huidskleur is, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw motivatie om onze beweging en ons team te versterken.