Academie010

GroenLinks Rotterdam heeft binnen de afdeling ‘Academie010’ ingericht met als doel het trainen en ondersteunen van (kandidaat)raadsleden op groepsniveau. De activiteiten zijn specifiek gericht op de Rotterdamse situatie, aanvullend op het aanbod van GroenLinks landelijk. 

Het richt zich met name op (1) geïnteresseerde kandidaat raadsleden (gemeente of wijk) en hun verkenning van hun geschiktheid en ambitie, en bij uiteindelijke kandidatering en/of verkiezing in de voorbereiding op raadslidmaatschap. Daarnaast (2) biedt het de huidige en toekomstige wijkraadsleden ondersteuning bij hun onderlinge samenwerking en verbeteren van hun effectiviteit. Als laatste (3) speelt de Academie010 een verbindende rol om leden en politieke vertegenwoordigers te wijzen op en het begeleiden bij het aanbod van GroenLinks landelijk (bv. GroenLicht).

Maart 2026 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats, en na de zomer van 2024 zal worden begonnen met het oprichten van een scoutingscommissie en kandidatencommissie. 

We vragen

De coördinator van Academie010 is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende bijeenkomsten waarmee bovenstaande doelen van Academie010 worden ingevuld. Ter verkenning voor geïnteresseerde kandidaten betreft dit bv. een bestaand raadssimulatiespel of een informatieavond over de werkwijze van wijkraden. Voor verkozen raadsleden betreft dit gedurende de zittingsperiode activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot, debat- en mediatraining, of trainingen in weerbaarheid of onbewuste vooroordelen. NB: deze trainingen hoeven niet door de coördinator zélf gegeven te worden.

De coördinator onderhoudt contact met het bestuur, en met scouting/training verantwoordelijke bij Landelijke Bureau. De coördinator staat in contact met de functioneringscommissie voor inbreng van thema’s die spelen, en de nader op te richten scoutingscommissie en kandidatencommissie. 

Je hebt affiniteit met personeelszaken (bv. talentontwikkeling) en vindt het leuk om bestaand netwerk in te zetten of aan een netwerk te bouwen rondom coaching. Je bent in staat zelfstandig te handelen, en bijenkomsten te plannen en te organiseren.

Tijdsbesteding: het voorzitterschap kost vier tot acht uur per maand.

We bieden

Alle functies binnen de afdeling worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Als coördinator van Academie010 leer je over verschillende vormen van politiek handwerk gezien de inbreng van zittende raadsleden of oud-raadsleden en - wethouders. Je helpt mee met de kennisopbouw en professionaliteit binnen de partij. Je kunt helpen investeren in de politieke leiders van de toekomst en daarmee ook de koers van Rotterdam. 

Heb je interesse of wil je meer weten om te bepalen of deze functie bij je past? Neem contact op met bestuurslid Politiek Personeelsbeleid Douwe van der Stroom (douwe.vd.stroom@gmail.com)

Wil je reageren op deze vacature? Stuur een beknopte mail met je motivatie en CV naar bestuur@groenlinksrotterdam.nl

GroenLinks houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, wat je huidskleur is, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw motivatie om onze beweging en ons team te versterken.