De Programmacommissie

De programmacommissie heeft als taak het opstellen van een lokaal verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2026 en daarin de principes van GroenLinks en PvdA en de wensen van leden en anderen belanghebbenden te verwerken. Het programma verwoordt de visie van GroenLinks Rotterdam en PvdA Rotterdam op Rotterdam, en werkt die visie uit in concrete programmapunten. Het conceptprogramma wordt in samenspraak met de werkgroepen uit de afdelingen geschreven, met de leden besproken, en daarna ter formele vaststelling aan de gezamenlijke ALV voorgelegd. In die laatste fase kan het door de leden worden geamendeerd.  

We vragen

  • De twee voorzitters van de programmacommissie – één namens GroenLinks en één namens de PvdA – hebben samen de taak om allereerst met de andere commissieleden een plan van aanpak op te stellen voor het schrijven van het programma, als uitwerking van de opdracht van de ALVs. De voorzitters zijn daarna verantwoordelijk om het proces te leiden dat uiteindelijk een gedragen programma oplevert. De voorzitters zijn verantwoordelijk voor de samenhang in het programma, voor de contacten met de afdelingsbesturen en voor de inspraak van de leden in het schrijfproces. De voorzitters structureren en leiden de commissie.

  • Je bent in staat het maakproces vorm te geven en te organiseren. Je kunt een vergadering leiden waarin alle deelnemers voldoende aan bod komen. Je kunt plannen en organiseren. Je bent in staat mensen te enthousiasmeren. Je houdt overzicht over inhoud en proces. Je bent organisatorisch sterk, kunt de wijsheid van anderen mobiliseren en verder kijken dan je eigen mening. Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.

  • Tijdsbesteding: het co-voorzitterschap kost vier tot acht uur per maand. In de periode juni-oktober 2025 ongeveer het dubbele.

We bieden

  • Alle functies binnen de afdeling worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

  • Je hebt een gevarieerd en enthousiast team om je heen. Daarnaast biedt GroenLinks Rotterdam actieve leden regelmatig gratis trainingen aan. 

 

Heb je interesse of wil je meer weten om te bepalen of deze functie bij je past? 

Neem contact op met Werenfried Spit  (voorzitter@groenlinksrotterdam.nl).

Wil je reageren: stuur een motivatiebrief en cv naar bestuur@groenlinksrotterdam.nl

 

GroenLinks houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, wat je huidskleur is, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw motivatie om onze beweging en ons team te versterken.