De oorlog in Oekraïne drukt ons met de neus op de feiten. Door de hoge gasprijs dreigt voor veel Rotterdammers de keuze tussen een warm huis of een maaltijd op tafel. Niets doen is desastreus, zeker in een stad waar armoede al zo lang veel Rotterdammers treft. Daarnaast gaat elke euro aan Russisch gas direct in de oorlogskas van Poetin. Daarom is het nú nodig om ook als gemeente in actie te komen en het gasgebruik in Rotterdam snel te verminderen. GroenLinks wil daar met bewoners iets aan doen. En daar waar een partij als Leefbaar Rotterdam al vier jaar elk gasvrij-project probeert te blokkeren, wil GroenLinks juist nu vaart gaan maken.

Juist in Rotterdam kan dit. Met onze haven voor de deur heeft Rotterdam toegang tot een enorme hoeveelheid restwarmte. Warmte die anders direct de lucht of de zee in stroomt. Die warmte kunnen we versneld gaan inzetten om iedere Rotterdammer een warm huis te kunnen blijven bieden. Een huis verwarmd met Rotterdamse restwarmte zonder nog langer afhankelijk te zijn van Russisch gas.

In Rotterdam kan het omdat we met stadswarmte gemakkelijk oudere woningen kunnen verwarmen zonder dat ze grondig gerenoveerd hoeven worden. Deze warmte leent zich bij uitstek voor wijken waar mensen gemiddeld het laagste inkomen hebben. Daarom is het van het grootste belang dat we nog dit jaar nieuwe afspraken maken met de woningbouwcorporaties over hoe we hun woningen versneld aardgasvrij kunnen maken.

In onze stad kan het omdat we kunnen inzetten op isolatie van woningen en het besparen van energie. Het is cruciaal dat nog voor de volgende winter alle Rotterdammers met een laag inkomen worden bezocht door een isolatie- en besparingsexpert om met kleine praktische tips een hoop energie én geld te besparen.

GroenLinks wil ook dat er voor alle andere Rotterdammers met een eigen woning goede oplossingen komen om te besparen. Voor veel mensen is het isoleren van je woning vaak lastig. Het is technisch, vraagt veel tijd, je weet niet welke aanbieders betrouwbaar zijn of de financiering is ingewikkeld. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente voor alle Rotterdammers en voor VVE's standaardpakketten ontwikkelt voor het isoleren van woningen. Deze pakketten ontwikkelen we met betrouwbare partners en we zorgen dat er financiering is die bereikbaar is voor elke Rotterdammer.

Juist in Rotterdam is dit van levensbelang; met de kracht van een groene haven en de wil om energiearmoede te bestrijden. Juist in Rotterdam hebben we de basisinfrastructuur om dit te doen. We hebben geen tijd voor partijen die zeggen dat het onmogelijk is, die duurzame oplossingen traineren of die dat blauwe vlammetje zo mooi vinden. Er staat te veel op het spel in onze stad en voor onze bewoners. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente er nu met volle energie de schouders onder zet. De komende vier jaar is de aanpak om minimaal 50.000 woningen van het gas af halen in de 20 wijken met de laagste inkomens cruciaal. En het is urgent dat we de 100.000 slechtst geïsoleerde woningen juist nu isoleren. Dat is in de huidige crisis noodzakelijk gezond verstand met een warm hart voor bewoners.