Daarom heb ik in de afgelopen vier jaar Rotterdammers, scholen, maatschappelijke organisaties en groene ondernemers bij elkaar gebracht om op lokaal niveau te werken aan een ambitieuze klimaataanpak. Als eerste gemeente in Nederland sloot Rotterdam in 2019 een lokaal klimaatakkoord. Met succes: de uitstoot van CO2 kantelde. Voor het eerste sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we de stijging van CO2 om weten te buigen in een dalende trend. Maar nee, we zijn er nog lang niet. Om de opwarming van de aarde te stoppen moeten we de haven sneller vergroenen, woningen sneller isoleren en vervuilend vervoer veel verder terugdringen.

En ja, dat kan wél. In de afgelopen vier jaar hebben we met twee GroenLinks-wethouders in het stadsbestuur laten zien dat verandering mogelijk is. Met GroenLinks in het stadsbestuur is de luchtkwaliteit flink verbeterd, ‘vieze straten’ zijn voorgoed verleden tijd. De afgelopen vier jaar hebben we ervoor gezorgd dat alle Rotterdamse straten aan de Europese gezondheidsnorm voldoen. We hebben ruim 20 hectare extra groen aangelegd.

Maar het klimaat wacht niet en wij willen nog veel meer. De haven moet als het aan ons ligt koploper in de energietransitie worden, we sluiten Rotterdam Airport en bouwen daar een groene woonwijk met een groot park en betaalbare woningen én we zorgen voor meer bomen in versteende wijken. Een mooiere en groenere stad ís mogelijk.

Om dat te bereiken heeft Rotterdam een sterk GroenLinks nodig. Daarom zijn we al hard aan het campagnevoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Steeds meer campagnevrijwilligers gaan elke week de straat op. Maar voor echte verandering is nóg meer zichtbaarheid nodig. We willen dat de hele stad groen kleurt, dat je ons ziet op elke hoek van de straat, op billboards, op social media en in de pers. Daarvoor is naast de inzet van vrijwilligers ook geld nodig. Daarom zijn we vorige week een crowdfunding gestart. En met succes: binnen één week zaten we al over de helft van ons doelbedrag. Dat zegt wat over de kracht van onze beweging en daar zijn we trots op!

Ik wil jou vragen om ook bij te dragen aan een goed verkiezingsresultaat van GroenLinks. Dat kan door je aan te melden als vrijwilliger voor de campagne of door een donatie te doen.

Heel veel dank!

Arno Bonte

p.s. GroenLinks is een ANBI en daarmee is je gift in veel gevallen aftrekbaar van de belasting.