Biografie

Stephan Leewis is sinds 2010 politiek actief, eerst in Delfshaven, nu voor de hele stad. Naast zijn politieke werk is Stephan werkzaam als beleidsadviseur economie, onderwijs en sport.

Als geboren en getogen Rotterdammer heeft hij de stad tot bloei zien komen. 'Rotterdam is nu een echte toeristentrekker en dat is natuurlijk fantastisch. Maar tegelijkertijd zijn er ook enorm veel Rotterdammers die hier helemaal niet van hebben geprofiteerd. Nog veel te veel Rotterdammers leven in armoede en worden ziek van onze smerige lucht. Ook voor die Rotterdammers wil ik dat de stad ten goede verandert.

In Delfshaven heeft Stephan zich dan ook actief beziggehouden met het verbeteren van de maatschappelijke ondersteuning, zoals schuldhulpverlening.

Maar ook wat betreft werkgelegenheid en milieu is er in Rotterdam nog een wereld te winnen volgens Stephan. In de raad wil hij zich daarom toeleggen op het versterken en vergroenen van de Rotterdamse economie. Juist voor Rotterdam ziet hij enorme kansen: 'Met onze haven en jonge en creatieve bevolking, heeft deze stad de kans een centrum te worden voor de nieuwe groene economie. Hiermee zorgen we voor meer en beter betaalde banen en maken we een einde aan een heleboel vervuiling die de gezondheid van Rotterdammers dagelijks bedreigt.' Hij wil dan ook zorgen dat de gemeente zich veel actiever gaat bemoeien wat er in de Rotterdamse haven gebeurt: 'De  gemeente moet ervoor zorgen dat de belangen van Rotterdammers weer voorop staan in de haven en niet die van vervuilende multinationals.'