Huisdieren en in het wild levende dieren verdienen een prettige leefomgeving in de stad. De basis daarvoor is een goede Rotterdamse ecologische- en groenstructuur. De natuurwaarde en het recreatief gebruik van Nieuwe Maas, Rotte en Schie moeten verder worden versterkt. We stimuleren kansen voor het verbouwen van gezond, milieuvriendelijk en lokaal voedsel. Gezond voedsel moet bereikbaar zijn voor alle Rotterdammers.

Een goede waterhuishouding is belangrijk voor Rotterdam. Daar is werk te doen. De stad is niet voldoende voorbereid op de effecten van verhoogde temperatuur, heviger regen en andere gevolgen van de klimaatverandering. Bodemdaling versterkt die effecten. Rotterdam heeft te veel versteende straten en pleinen. Vergroenen zorgt dat regenwater beter weg kan. Zo bouwen we een stad die duurzaam voorbereid is op klimaatverandering.