Meer ruimte voor kunst en cultuur
Rotterdam heeft behoefte aan een sterke culturele infrastructuur, ook op wijkniveau. De gemeente faciliteert ontmoetingsplaatsen waar Rotterdammers kunst kunnen maken of ervan genieten.

Ruimte voor kunstenaars
Rotterdam kiest ervoor om een deel van haar maatschappelijk vastgoed definitief beschikbaar te stellen voor kunstenaars. Een goede spreiding van deze locaties over de stad is daarbij essentieel.

Kleine instellingen
Kleine instellingen hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de culturele infrastructuur en worden daarom ondersteund.

Kunst in de openbare ruimte
Rotterdam stimuleert kunst in de openbare ruimte. De 1%-regeling (artistieke verfraaiing) bij nieuwbouw wordt weer toegepast.

Media
Rotterdam stelt weer een filmfonds in. Producties van lokale TV en jongerenradio worden gestimuleerd.