Rotterdam stimuleert doorleren
Dat doen we door studeren met behoud van uitkering mogelijk te maken maar ook door een breed aanbod aan taal- en volwassenenonderwijs. Zo verbeteren Rotterdammers hun kansen op de arbeidsmarkt.

Mbo leidt vakmensen op
Rotterdam zoekt de grens van de kwalificatieplicht op met een leer-werkplicht waardoor jongeren via een meester-gezel constructie al werkend vakbekwaam worden. mbo's onderwijzen vakkennis maar ook de sociale vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.

Iedere Rotterdammer een stageplek
Mbo’s bieden alleen opleidingen inclusief stageplaatsen. Zo wordt de keten onderwijs-stage-arbeidsmarkt beter. De gemeente is een grote werkgever en geeft het goede voorbeeld door meer stageplaatsen aan te bieden.

Aanbod hoger onderwijs
Rotterdam streeft naar een breed opleidingsaanbod in het hbo en universitair onderwijs. We stimuleren verbindingen tussen stad en studie en de ontwikkeling van opleidingen die de transitie naar een duurzame economie helpen vormgeven en aanjagen.

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven moet verbeterd worden, zodat jongeren een helder arbeidsperspectief krijgen. Leerlingen uit leerwegondersteunend vmbo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs steunt de gemeente door prestatieafspraken met werkgevers en opleidingen over toelating, begeleiding en zo nodig loonkostensubsidie.