Rotterdam heeft de beste docenten
We bieden beginnende leraren en zijinstromers kansen en begeleiding. De lerarenbeurs, onderlinge uitwisseling en minder bureaucratie houden het vak voor alle docenten aantrekkelijk.

Innovatiebudget voor onderwijs
In Rotterdam stimuleren we onze scholen om kansen te pakken in de economische omslag naar groene en duurzame techniek. Om dat mogelijk te maken komt er voor scholen een innovatiebudget.

Extra lesuren
Er komt meer budget voor brede scholen zodat meer scholen de lesdag kunnen verlengen.

Gemengde scholen
Rotterdamse scholen weerspiegelen de diversiteit van de stad. De gemeente stelt eisen aan schoolbesturen om gemengde scholen te bevorderen en ondersteunt ouderinitiatieven. Scholen met minder diversiteit zoeken onderling contact.

Brede ontwikkeling
We versterken de aansluiting tussen scholen en bibliotheken, sportverenigingen, muziek-, dans-, teken- en schilderscholen en andere culturele instellingen. Rotterdam investeert in een lesprogramma mediawijsheid dat jongeren leert hoe je goed met internet en sociale media omgaat. Elke Rotterdamse school wordt een VN Ecoschool. Zo worden leerlingen zich op een praktische manier bewust van belang van duurzaamheid, natuur en milieu. De gemeente stimuleert het ontwikkelen en onderwijzen van lesprogramma's over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de slavernij, de holocaust en de geschiedenis van Rotterdam.