Amateurkunst
Rotterdam helpt culturele verenigingen door oefenruimtes en podia in stand te houden en betaalbaar te maken. Cultuurscouts houden een centrale rol in het ontwikkelen van culturele initiatieven in de wijken.

Jeugd- en jongerencultuur
Rotterdam is een jonge stad. Er wordt geïnvesteerd in jeugd- en jongerencultuur. Street art zien we als een verrijking.

Toegankelijkheid voor ouderen
Culturele instellingen worden gestimuleerd een passend aanbod voor ouderen te ontwikkelen. Rotterdam stimuleert senioren om mee te doen aan culturele activiteiten in de stad.

Cultuureducatie
Op elke school krijgen leerlingen de mogelijkheid voor kunst- en cultuurbeoefening en les.

Bibliotheken
Iedere Rotterdammer heeft recht op een bibliotheek in de buurt.