Armoede & schulden

De werkloosheid in Rotterdam is twee keer hoger dan het Nederlands gemiddelde. We wonen in de armste stad van Nederland. Gezondheidsproblemen, ongezonde huisvesting en laaggeletterdheid zijn zowel oorzaak als gevolg. De tweedeling die daar het gevolg van is, is voor GroenLinks onverteerbaar.

Armoede bestrijden, betaalbare en toegankelijke hulpverlening, en alle Rotterdammers kansen bieden is voor GroenLinks niet alleen een kwestie van fatsoen maar ook de best denkbare investering in de toekomst. In het Rotterdam van GroenLinks wordt niemand van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is belangrijk in een stad waar een op de vijf Rotterdammers op of onder het sociale minimum leeft. Rotterdammers die de gemeente om hulp vragen, krijgen een vaste begeleider tot het probleem is opgelost. Schuldhulpverlening maken we toegankelijker waardoor er minder mensen afhaken.

 

Lees meer

Armoedebestrijding

Schuldhulpverlening