Op jonge leeftijd merkte Soraya al op dat er veel aan de hand was in Nederland waardoor zij enorm geïnteresseerd raakte in thema’s als sociale rechtvaardigheid, de klimaatcrisis, maatschappelijke participatie, onderwijs en armoede. Deze onderwerpen brachten haar dan ook bij DWARS en GroenLinks waar zij haar visie in terug zag. Om haar visie verder te ontplooien zet Soraya zich in voor gelijke kansen, solidariteit en acceptatie. Haar drijfveer hiervoor is ontstaan doordat zij veel situaties van dichtbij heeft gezien waaruit bleek dat deze drie factoren niet vanzelfsprekend zijn. Daarom is het van belang om toekomstige generaties op de hoogte te brengen van welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en waar er nog ruimte is voor verbeteringen en doelen die nog moeten worden bereikt. Dit brengt een nog mooiere toekomst voor deze generaties waarbij niemand zich hoeft te schamen voor hun achtergrond, waar iedereen hun eigenwaarde inziet en waar diversiteit een onmiskenbaar onderdeel is van maatschappelijke acceptatie.

Als politiek secretaris wil Soraya zich inzetten voor het aanpakken van problemen, het delen van ideeën en het creëren van oplossingen. In andere woorden: echt impact maken. Daarnaast wil Soraya de stem van DWARS laten horen door middel van protesten, bijeenkomsten met DWARS-leden en mensen van buitenaf, de gesprekken aan gaan en vooral actie ondernemen.

Soraya studeert International & European Law aan de Haagse Hogeschool. Na haar bachelor wil zij een master in Human Rights Law gaan doen met een specialisatie in Children’s Rights Law op internationaal niveau. In haar vrije tijd geeft Soraya bijles en begeleiding aan jongeren met leermoeilijkheden en wanneer het kan doet zij aan vrijwilligerswerk.