Vanuit haar achtergrond als architect, urbanist en activist heeft Oksana een passie voor duurzame open ruimte. Ze is betrokken bij verschillende bewonersinitiatieven om Mathenesse groener te maken, waaronder de nieuwe Buurttuin die ze in 2021 samen met een groep enthousiaste bewoners oprichtte.

Als wijkraadslid wil Oksana zich verder richten op het creëren van een groene, gezellige en actieve buurt, met bijzondere aandacht voor bewonersparticipatie en -representatie. In de komende ontwikkelingen in M4H ziet Oksana dan ook een grote uitdaging, maar tegelijk ook een geweldige kans om de buitenruimte in Mathenesse opnieuw in te richten, met aandacht voor ideeën van alle bewoners.

Daarnaast is Oksana momenteel ook actief bij WMO Radar als coördinator van het Oekraïens Huis, een ontmoetingsplek in Rotterdam voor Oekraïense vluchtelingen.