Hoewel je bij de stad misschien eerst aan stenen denkt speelt groen net zo’n belangrijke rol, letterlijk en figuurlijk, om de stad leefbaar te houden. Groen moet je als begrip breed opvatten. De werkgroep zal zich bezighouden met de vergroening en verduurzaming van Rotterdam op alle fronten, bebouwing en openbare ruimte, mobiliteit en energie, flora en fauna, lucht en water (-kwaliteit).

Matthijs hoopt met de werkgroep groen een goede wisselwerking te creëren tussen de raadsleden en hun directe achterban: raadsleden kunnen bij de werkgroep peilen hoe kwesties in de stad worden beleefd door de bewoners, en werkgroepleden kunnen raadsleden ‘voeden’ met ideeën en initiatieven om hun stad te verbeteren.