Als voorzitter wil hij zich met de afdeling inzetten op het gebied van gelijke kansen, duurzaamheid en goed onderwijs voor iedereen. Met deze speerpunten als leidraad zal hij samen met het bestuur leiding geven aan de afdeling Rotterdam-Rijnmond.

Binnen DWARS is hij actief lid van de commissie Onderwijs. Hier denkt hij mee over de toekomst van het onderwijs, van de basisschool tot het beroepsonderwijs, van stages tot leven lang leren.

Sinds september 2021 heeft hij een zetel in de medezeggenschapsraad van Avans Hogeschool, de AMR. Als student-lid beslist hij hier mee over het beleid van de hogeschool. Hij heeft onder andere de portefeuilles financiën, governance, ISO (Interstedelijk Studenten Overleg, landelijke koepel), studie- en studentenverenigingen en stages. Ook heeft hij via een initiatiefvoorstel een pilot voor het aanbieden van menstruatieproducten in schoolgebouwen weten te realiseren.

Luc studeert Communicatie aan Avans Hogeschool te Breda. Hier toonde hij zijn politieke betrokkenheid met een project omtrent gedragsbeïnvloeding bij ProDemos. Tijdens dit project zette hij een campagne op om studenten goed geïnformeerd naar de stembus te laten gaan. Dit sluit aan bij zijn streven om politiek begrijpelijk en tastbaar te maken. Na zijn studie wil Luc verder in de richting bestuurskunde of politicologie.

In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met het maken van muziek als drummer in een coverband, verder speelt hij gitaar en basgitaar. Ook is hij vrijwilliger bij de reddingsbrigade.