Voor haar is het van belang om dichtbij de Rotterdammers te staan en ze te ondersteunen waar nodig. Het initiatief GroenLinks Doet geeft haar deze mogelijkheid door verschillende maatschappelijke acties te organiseren voor Rotterdamse vrijwilligersorganisaties en individuen. Op deze manier worden hedendaagse vraagstukken en problemen aangekaart en aangepakt. Verder is zij vrijwilliger bij de luisterlijn om ervoor te zorgen dat er in de samenleving meer ruimte komt om te praten over en erkenning voor psychische problemen en eenzaamheid. Ook binnen GroenLinks wil zij zich hiervoor gaan inzetten. Als historicus zet zij zich in om de herinnering van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Via het platform ‘Wij Herdenken’ laat zij de 3 de en 4 de generatie aan het woord om op een creatieve en innovatieve manier de oorlogsverhalen door te vertellen.