Julia heeft een achtergrond in staats- en bestuursrecht en in sociologie. De afgelopen jaren heeft zij zich op interim basis bij verschillende gemeenten ingezet als raads- en bestuursadviseur. Sinds 1 september is Julia als bestuursadviseur in vaste dienst bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hier houdt zij zich onder andere bezig met waterkwaliteit en de planning-en-controlcyclus.

Julia komt uit Utrecht. Na haar bachelor daar heeft zij voor haar studie twee jaar in Spanje gewoond. Bij terugkomst in Nederland heeft Julia twee jaar in Amsterdam gewoond. In April dit jaar is zij voor haar vriend naar Rotterdam verhuisd, waar zij nu samen wonen in Noord.