Als penningmeester zorgt Jonathan voor het beheren van de financiën, zo verzorgt hij de administratie van de inkomsten en uitgaven, en doet hij de betalingen namens de afdeling. Hiernaast wil hij zich ook bezig gaan houden met het organiseren van activiteiten zoals bijvoorbeeld debat- en filmavonden.

Jonathan is bij in het eerste geval bij DWARS beland door een grote zorg voor het klimaat, maar ook vanwege een steeds hardnekkiger wordende wens voor een socialere en eerlijkere wereld. Ook was hij op zoek naar andere jongeren met soortgelijke ideeën en overtuigingen om te kijken wat hun kijk is op dingen. Hij is de laatste maanden steeds actiever geworden bij DWARS, en heeft recentelijk meegeholpen met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen

Jonathan studeert Elektrotechniek aan de Haagse Hogeschool. Zijn hobby’s zijn gitaar spelen, lezen, en films kijken.