Beleid kán en moet meer van onderop gemaakt worden. In IJsselmonde heeft Harm laten zien hoe dat kan. Hij heeft zich ingezet voor het actief betrekken van bewoners bij hun eigen leefomgeving, bij armoedebeleid, bij welzijnswerk en tal van andere zaken. ‘Ik ken veel Rotterdammers, door de hele stad. Ik wil niet alleen dat zij meer betrokken worden bij de politiek, maar ook dat de politiek meer betrokken wordt bij hun dagelijkse leven.' Met die drijfveren en zijn ervaring in de partij en de politieke structuren van de stad kan hij de GroenLinks-wijkraadsleden verder helpen.