De Oude heeft zich ingezet voor het actief betrekken van bewoners bij hun eigen leefomgeving, bij armoedebeleid, bij welzijnswerk en tal van andere zaken. ‘Ik ken veel Rotterdammers, door de hele stad. Ik wil niet alleen dat zij meer betrokken worden bij de politiek, maar ook dat de politiek meer betrokken wordt bij hun dagelijkse leven.'