Naast al die bezigheden voor GroenLinks is Erik muzikant en werkt hij als pianist/arrangeur bij diverse projecten. Hij geeft les op een musicalopleiding en is actief als begeleider van (voornamelijk buitenlandse) artiesten. Naast zijn werk als muzikant is hij Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand en studeert hij fulltime filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Kunst en Cultuur als speerpunt voor participatie, groenvoorziening in de versteende gedeeltes van het gebied in zelfbeheer van bewoners, een scherp oog voor problemen op het gebied van mobiliteit in Hillegersberg; het zijn zomaar een paar punten waar hij, samen met bewoners mee aan de slag gaat. Transparante communicatie en een heldere afweging van belangen, waarbij er oog is voor de belangen van Hillegersberg, maar altijd afgewogen aan de belangen van de stad, of beter nog: van de wereld als geheel.