Claudia heeft een grote passie voor thema’s als intersectioneel feminisme, antiracisme, antifascisme, klimaat en dierenwelzijn. Het nastreven van deze idealen heeft haar uiteindelijk gebracht bij GroenLinks en DWARS. In 2020 werd zij namelijk gekoppeld als mentee aan Lies Roest, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam, via het ‘Vrouwen in de Politiek mentorproject’. Dit is een samenwerking van Stichting Stem op een Vrouw en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die vrouwelijke aspiranten koppelt aan politici. Hierna werd zij al snel verkozen tot algemeen bestuurslid bij DWARS Rotterdam-Rijnmond en trad zij aan als secretaris van de kandidatencommissie van GroenLinks Rotterdam. Dit jaar zal Claudia haar weg voortzetten als voorzitter van DWARS Rotterdam-Rijnmond.

Haar optreden als voorzitter gaat zich richten op het maken van politieke impact en het vertegenwoordigen van het DWARSe geluid in het lokale politieke debat. Zij wil zich inzetten voor een bredere en grotere samenwerking tussen DWARS en GroenLinks maar ook tussen linkse Rotterdamse politieke jongerenorganisaties onderling. Ook gaat zij zich hard maken voor een inclusieve afdeling waar ledenbinding, samenhorigheid en solidariteit centraal staan.

Claudia studeert Rechtsgeleerdheid aan Universiteit Utrecht en heeft een grote passie voor staats- en bestuursrecht en politieke processen. Na haar bachelor wil zij graag vervolgen met een master in mensenrechten. Naast haar studie en politieke bezigheden is zij werkzaam bij de Hunkemöller, waar zij werkt aan het internationale diversiteits- en inclusiebeleid van het retailconcern. In haar functie adviseert zij over product, doelgroep en bedrijfskoers, met oog op nieuw progressief beleid.