Claudia (1996) is sinds mei 2020 lid bij DWARS en is in juni 2020 verkozen tot algemeen bestuurslid van deze afdeling: DWARS Rotterdam-Rijnmond.

Claudia heeft een grote voorliefde voor thema’s als sociale rechtvaardigheid, klimaat, dierenwelzijn en cultuur. Uiteindelijk heeft het nastreven van deze idealen haar gebracht bij GroenLinks en DWARS.

Claudia wil zich dit jaar hard maken voor een inclusieve maatschappij en vindt het belangrijk dat de politiek een representatieve afspiegeling wordt van de Nederlandse samenleving. Daarom wil zij in haar bestuursjaar graag een podium bieden aan niet-gehoorden, met jongeren in het bijzonder. Haar optreden als algemeen bestuurslid gaat zich verder richten op het vertegenwoordigen van het DWARSe geluid in het lokale politieke debat. Ook gaat Claudia zich dit jaar bezig houden met de organisatie van sociale en politieke activiteiten binnen DWARS. 

Claudia is voorheen op andere wijzen betrokken geweest bij mens en maatschappij. Zo heeft zij Nederlandse les gegeven aan vluchtelingen voor Vluchtelingenwerk Nederland en is zij werkzaam geweest bij Voedselbank Spijkenisse. Tegenwoordig studeert Claudia Rechtsgeleerdheid aan Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft zij haar liefde voor pleiten gevonden en is dan ook aangesloten bij het Pleitgenootschap Eggens. Na haar bachelor wil zij vervolgen met een master in mensenrechten.