Cees is in 2017 in het afdelingsbestuur gekozen. Hij houdt zich daar bezig met het onderwerp ledenbinding. Tevens is Cees sinds het voorjaar van 2016 de voorzitter van de scoutingscommissie van GroenLinks Rotterdam. Daarvoor was hij onder andere actief als voorzitter van de Rotterdamse programmacommissie en van de landelijke werkgroep vrede en veiligheid.

Cees Ottevanger (1943) is sinds 2011 lid van GroenLinks. Hij is vrij snel actief geworden in de afdeling Rotterdam als lid van de steunfractie voor deelgemeente Centrum. Als voorzitter van de programmacommissie heeft hij meegeschreven aan het verkiezingsprogramma 2014-2018 en de besluitvorming van de ALV voorbereid. Op landelijk niveau is hij via de klankbordgroep ‘Kunduz’ in de werkgroep ‘vrede en veiligheid’ terecht gekomen waar hij tot de opheffing voorzitter van is geweest. Momenteel is hij binnen de afdeling Rotterdam werkzaam als bestuurslid en voorzitter van de projectgroep ‘scouting’. 'Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is het van groot belang om tijdig voldoende talent te scouten, te introduceren en kennis te laten maken met de ins- en outs van de politiek van GroenLinks', aldus Cees.

Cees is al jong bij de politie terecht gekomen en heeft zich daar verder ontwikkeld. Na studie en stages in het buitenland is hij lid van de Korpsleiding van Rotterdam geworden en vervolgens kwartiermaker voor de politieregio Rotterdam Rijnmond. De laatste 3 jaar van zijn ambtelijk bestaan heeft hij in Suriname als adviseur van de minister van Justitie gewerkt. Bij terugkomst uit Suriname is hij actief geworden binnen GroenLinks.

Cees paart passie aan energie. Zijn politieke standpunten zijn redelijk radicaal maar in de uitwerking zoekt hij altijd naar de oplossing die haalbaar is. Het milieu ligt hem na aan het hart, schone lucht, duurzame energie, groene stad, groene provincie, daar wil hij zich voor inzetten. Ook de solidariteit met de kansarmen verliest hij nooit uit het oog. Armoedebestrijding, eenzaamheid van ouderen, woningvoorziening voor de minder bedeelden, het lot van de vluchtelingen zijn onderwerpen die hem na aan het hart gaan en waar hij zich ook persoonlijk mee bezighoudt. Zo is hij onlangs bezig geweest als voorzitter van het bestuur van een ‘huis van de wijk’ in het Oude Westen in Rotterdam. De sociale gevolgen van een desastreus overheidsbeleid zijn ook in deze wijk aan den lijve te ondervinden. Dat sterkt hem in zijn wens om daar via de politiek wat aan te doen.