Via de wijkraad wil Boris zich inzetten om zijn omgeving zo duurzaam mogelijk te maken, zowel sociaal als ecologisch: “De Agniesebuurt-Provenierswijk is een prachtige buurt om in te wonen met veel leuke buurtinitiatieven en mooie groene ontwikkelingen. Tegelijkertijd wil ik me inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan en wil doen en dat we naar elkaar blijven omkijken.”